Voordrachten, cursussen, voorlichting, gastlessen

Op verschillende manieren wil ik met u mijn kennis en ervaringen delen. Qua inhoud en thematiek heb ik getracht op deze website een indicatie te geven van hetgeen ter sprake kan komen.

Qua vorm, het kan een avondvullende voordracht zijn met wat mij betreft uitgebreide mogelijkheid tot gesprek daarna. Ook een cursus kan een geschikte vorm zijn voor een kleiner gezelschap (tot 20 personen) om werkelijk de diepte in te gaan. Zeker als het om een meerdaagse cursus gaat. Op de Beersche Hoeve, de boerderij die al jaren centrum is van de biodynamische preparaten in Nederland, heb ik samen met mijn vrouw Gineke de Graaf  cursussen gegeven over de preparaten, waarbij volop ruimte was voor uitwisseling en gesprek. Ik heb een sterke voorkeur voor non-digitale presentaties. Geen power-point of iets dergelijks en zeker geen zoom meetings.

Gastlessen op (landbouw)scholen of universiteit behoren zeker ook tot de mogelijkheden. Mijn kracht ligt in het beeldend weergeven  van een thema of onderwerp.