Preparaten

De gelaagdheid van preparaten

In de biodynamische landbouw spelen de preparaten een belangrijke rol, te vergelijken met homeopathische middelen. Ze werken versterkend en harmoniserend op het hele bedrijf, ze hebben een voedende, bemestende werking en ze zijn als een medicijn te beschouwen. Zoals bij ‘an apple a day keeps the doctor away’. Over voeding en de genezende werking van de preparaten is nog veel  te vertellen, maar hier wil ik vooral ingaan op nóg een dimensie.

Het spirituele karakter

Dat is namelijk het cultische of sacramentele aspect. Een sacrament is doorgaans een kerkelijk ritueel. Het bestaat uit woorden, gebaren en substanties waardoor de goddelijk- geestelijke wereld zich met de onze kan verbinden. Het is als een slot in een deur, waar maar één specifieke sleutel op past. De mate waarin het sacrament effect heeft is bovendien afhankelijk van degenen die het uitvoeren.

Welnu, met alle verschillen die er zijn met de ‘echte’ sacramenten, hebben ook de preparaten een cultisch sacramenteel karakter. Opgebouwd tijdens het hele prepareringsproces, dat meerdere stappen beslaat, verbinden zich geestelijke wezens (elementenwezens) met de preparaten-in-wording. Wanneer bijvoorbeeld koehoorns gevuld met koemest of kiezelsubstantie in de aarde worden gebracht (zie bovenstaande foto links) en daar vervolgens een half jaar blijven liggen, vindt deze verbinding met de elementenwezens plaats. Het gebeurt ook bij het roerproces van het koemest- en kiezelpreparaat, waarbij een uur lang op een bepaalde manier wordt geroerd (zie foto midden), voordat het over de akkers wordt uitgebracht (zie foto rechts). Preparaatsubstanties worden a.h.w. opgetild boven hun aardse potentiaal en krijgen een effect die niet alleen op die specifieke plek en dat moment geldt, maar op een veel groter veld.

Stervende aarde

Rudolf Steiner vraagt in de ‘Landbouwcursus’ zich af waarom de aardappels in zijn jeugd beter smaakten dan nu (1924). Volgens mij brengt hij dat in verband met de essentiële spirituele gebeurtenis in 1879, waarbij de aartsengel Michaël de draak “Ahriman’ en zijn trawanten uit de hemel verdrijft en ze op de aarde doet storten. Een van de gevolgen is dat er een verstoring op aarde plaats vindt in het gebied van de levenskrachten. De aarde verhardt en wordt sneller oud. Deze verharding werkt ook in de landbouw door.

Zat eens, lang geleden, Lucifer in een appelboom en verleidde Eva en Adam tot het eten van de appel, met alle gevolgen van dien, nu is Ahriman op iedere straathoek te vinden in werktuigen, in apparaten en zelfs in woorden om ons mensen in een materialistisch en doods handelen te brengen. Dat is overal te zien, ook in de moderne landbouw. Het uit zich in het streven om alles efficiënt én onder controle te willen houden. Het leidt tot het uitschakelen van het leven en de levensprocessen: geen compost of mest maar kunstmest, geen bodem maar substraat, lucht die ‘verbeterd’ wordt met CO2 bemesting in kassen. Geen zonlicht, maar kunstlicht. Geen gloeilampen, maar LED-verlichting. Alles computer- en/of GPS-gestuurd.

Levende aarde

Het werken met levende compost, een natuurlijke en gezonde bodem en gewoon zonlicht is al een hele goede stap. Dat is de biologische landbouw. Maar om echt helend in te werken op de aarde moeten we een ander middel inzetten. Een aards middel dat een geestelijke werking teweegbrengt. En dat de doen preparaten! Na de preparaten uitgebracht te hebben, en daar aan voorafgaand bij het roeren, kun je de elementenwezens zien dansen. Zo blij zijn ze. Na een sacrament meegemaakt te hebben kan in een mensenziel een diep gevoel van dankbaarheid ontstaan. Dat is nóg een overeenkomst tussen de sacramenten en de preparaten; de stemming die het oproept.